ข่าวกิจกรรม
หน้าแรก / พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ " โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "


14:45 น.

พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ " โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ "
พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “สุขพอที่พ่อให้” โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ ข่าวพระราชสำนัก
แนวคิดตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆ
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM