คลังความรู้
หน้าแรก / คลังความรู้ / ศิลปวัฒนธรรมและศิลปาชีพ

ศิลปวัฒนธรรมและศิลปาชีพ
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปาชีพ

E-BOOK
"...งานด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป
อ่านต่อ


แบ่งปันความรู้
โครงการพระราชดำริ : เรื่องศิลปวัฒนธรรมและศิลปาชีพ