คลังความรู้
หน้าแรก / คลังความรู้ / สาธารณสุขและโภชนาการ

สาธารณสุขและโภชนาการ
สาธารณสุขและโภชนาการ

E-BOOK

"...การแพทย์และสาธารณสุขเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ไม่มีประเทศใดในโลกจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากประชากรในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ

อ่านต่อ


แบ่งปันความรู้
โครงการพระราชดำริ : เรื่องสาธารณสุขและโภชนาการ