คลังความรู้
หน้าแรก / คลังความรู้ / เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

E-BOOK
"...คำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้บริโภคภายในบ้าน ทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ต้องมีพอ ถ้าไม่มีพอในทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้า เจริญก็ชะงัก ไม่มีทางที่จะมีความเจริญ
อ่านต่อ


แบ่งปันความรู้
โครงการพระราชดำริ : เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง