แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / วีดีทัศน์


13:42 น.
พลิกฟื้นผืนป่า
เจ้าของผลงาน : พัชรธร ปลาสุวรรณ์

จำนวนผู้ชม : 52



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทวิดิทัศน์ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : พลิกฟื้นผืนป่า
เจ้าของผลงาน : พัชรธร ปลาสุวรรณ์
สถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย





ผู้ร่วมจัดทำ

นางสาวธัชขวัญ ถิ่นบูรณกุล
นายบุณวัทน์ ไชยวิริยะ
นายกวินท์ สกุลวรรณวงศ์