แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / วีดีทัศน์


13:38 น.
พลิกคืนผืนป่า
เจ้าของผลงาน : เบญจกร ต้นกันยา

จำนวนผู้ชม : 79รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทวิดิทัศน์ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : พลิกคืนผืนป่า
เจ้าของผลงาน : เบญจกร ต้นกันยา
สถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผู้ร่วมจัดทำ

นางสาวกันค์กนิษฐ์  บัวหล้า
นางสาวรสา  อมรพิชญ์