แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / บทความประกอบภาพ


14:40 น.
ในหลวงผู้ดับทุกข์ในดวงใจประชาชน
เจ้าของผลงาน : นมิดา กุมหาชัย

จำนวนผู้ชม :รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : ในหลวงผู้ดับทุกข์ในดวงใจประชาชน
เจ้าของผลงาน : นมิดา กุมหาชัย
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า