แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / บทความประกอบภาพ


14:38 น.
เสียงเล็กๆจากก้อนดิน
เจ้าของผลงาน : ณัฐสุภา แก้วหิรัญ

จำนวนผู้ชม :รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : เสียงเล็กๆจากก้อนดิน
เจ้าของผลงาน : ณัฐสุภา แก้วหิรัญ
สถานศึกษา : โรงเรียนจิตรลดา