แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / บทความประกอบภาพ


15:38 น.
หยาดน้ำแห่งความสุข
เจ้าของผลงาน : นางสาววิจิตรา ตุงคบุรี

จำนวนผู้ชม :ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักเรียน (มัธยมศึกษา)

ชื่อผลงาน : หยาดน้ำแห่งความสุข
เจ้าของผลงาน : นางสาววิจิตรา ตุงคบุรี
สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า