แสดงผลงาน
หน้าแรก / แสดงผลงาน / บทความประกอบภาพ


14:50 น.
เจาะลึกพระราชดำริด้านพลังงานที่คุณ...(อาจ)ไม่รู้
เจ้าของผลงาน : ปภาดา นัฏสถาพร

จำนวนผู้ชม :รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความประกอบภาพ ระดับนักศึกษา (อุดมศึกษา)

ชื่อผลงาน : เจาะลึกพระราชดำริด้านพลังงานที่คุณ...(อาจ)ไม่รู้
เจ้าของผลงาน : ปภาดา นัฏสถาพร
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล